O Odjeljenju

Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja vrši stručne, administrativne i druge dužnosti iz nadležnosti Vlade koje se odnose na:

• provođenje zakona i propisa nadležnih organa i institucija BiH i Brčko distrikta BiH iz oblasti stambenih odnosa i rješavanje stambenih pitanja raseljenih lica;
• rješavanje po zahtjevima nosilaca stanarskih prava i prava raseljenih lica na alternativni smještaj;
• uvođenje u posjed nosilaca stanarskih prava;
• stambeno zbrinjavanje socijalnih kategorija stanovništva Distrikta;
• priprema i realizacija programa obnove privatnih stambenih jedinica;
• vođenje evidencije o raseljenim licima i utvrđivanje statusnih prava raseljenih lica;
• saradnja sa Kancelarijom za upravljanje javnom imovinom;
• druge poslove određene zakonima i propisima BiH i Skupštine Brčko distrikta BiH , kao i poslove naložene od strane Gradonačelnika i Vlade Brčko distrikta BiH.
Za izvršenje poslova iz nadležnosti ovog odjeljenja, na način propisan članom 2. ovog organizacionog plana, utvrđuju se slijedeća Pododjeljenja:

• Pododjeljenje za rješavanje stambenih potreba raseljenih lica, socijalnih kategorija stanovništva i obnovu stambenih jedinica
   povratnika;
• Pododjeljenje za pravne, administrativne i zajedničke poslove;