Javni poziv za dodjelu sredstava za stambeno zbrinjavanje izbjeglica i raseljenih lica koja se žele integrisati u lokalnu zajednicu za 2022. godinu

28.3.2022. Pomoć u oblasti stambenog zbrinjavanja izbjeglica i raseljenih lica koja se žele integrisati u lokalnu zajednicu realizovat će se u okviru osiguranih sredstava u Budžetu Brčko distrikta BiH za 2022. godinu u iznosu od 117.550,00 KM, isplatom novčanih sredstava u maksimalnom iznosu do 27.000,00 KM.

Image for news

Visina novčanih sredstava bit će utvrđena na osnovu predmjera i predračuna građevinskog materijala za obnovu stambenog objekta, a uz primjenu trenutnih prosječnih tržišnih jediničnih cijena građevinskog materijala.

Javni poziv, prijavu i izjavu možete preuzeti na ovom linku:

- Jhttp://roisp.bdcentral.net/content/DownloadAttachment/?id=50e50648-4668-4647-b163-736fd3f1e3fd&langTag=bs

http://rlisp.bdcentral.net/content/DownloadAttachment/?id=ff353abf-77fb-418a-829c-6efb1779301b&langTag=bs

http://rlisp.bdcentral.net/content/DownloadAttachment/?id=8a9f1970-59e8-4d95-bcc4-553c5c322d7f&langTag=bs