Saopćenje za javnost

6.4.2021. Javni poziv izbjeglicama iz BiH, raseljenim licima u BiH i povratnicima za podnošenje zahtjeva za obnovu individualnih stambenih objekata s ciljem povratka u Brčko distrikt Bosne i Hercegovine.

Image for news

Pomoć u obnovi i povratku izbjeglicama, raseljenim licima i povratnicima dodjeljuje se u okviru implementacije projekata obnove individualnih stambenih objekata izbjeglica iz BiH, raseljenih lica i povratnika u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: obnova stambenih jedinica) koji se finansira iz Budžeta Brčko distrikta BiH u 2021. godini, a u okviru osiguranih sredstava u iznosu od 200.000,00 KM.

Broj stambenih jedinica koji će se obnoviti zavisit će od stepena oštećenosti stambenih jedinica odabranih korisnika i trenutnih tržišnih cijena građevinskog materijala

Javni poziv je otvoren 30 dana i traje od 6. 4. 2021. do 6. 5. 2021. godine i bit će objavljen na oglasnoj ploči Vlade Brčko distrikta BiH i Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, te web stranici www.bdcentral.net.

 Prijave podnesene mimo utvrđenog roka neće biti razmatrane.

 Prilog :

1. JAVNI POZIV

2. Prijave za dobijanje pomoći za rekonstrukciju i povratak