Javni poziv za podnošenje prijava na realizaciji Projekta za stambeno zbrinjavanje Roma u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine

15.1.2024. Pomoć za stambeno zbrinjavanje Roma dodjeljuje se u okviru implementacije projekta „Poboljšanje stambenih uslova u stambenim jedinicama u kojima žive Romi na području Brčko distrikta BiH“.

Image for news

Pomoć za stambeno zbrinjavanje Roma dodjeljuje se za sanaciju 3 stambene jedinice u kojima žive Romi uz stvaranje minimalnih uslova za stanovanje shodno Standardima za sanaciju i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu stambenog zbrinjavanja Roma u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 53/13).

Konačan broj korisnika zavisi od raspoloživih novčanih sredstava i stepena ulaganja na kućama odabranih korisnika.

Javni poziv otvoren je 30 dana i traje od 15.1.2024. do 14.2.2024. godine i bit će objavljen na oglasnim pločama Vlade Brčko distrikta BiH, Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge – Pododjeljenja za socijalnu zaštitu – Centra za socijalni rad Brčko, lokalne romske zajednice te na internet stranici https://rlisp.bdcentral.net/.

Javni poziv možete preuzeti na linkuhttps://rlisp.bdcentral.net/Content/Read/Javni_poziv

Prijavu i izjavu podnosioca prijave možete preuzeti na linkuhttps://rlisp.bdcentral.net/Content/Read/Obrasci