Konačna lista korisnika u Programu stambenog zbrinjavanja sanacija/rekonstrukcija ratom oštećenih/porušenih stambenih jedinica na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

11.12.2023. Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine objavilo je konačnu listu korisnika u Programu stambenog zbrinjavanja sanacija/rekonstrukcija ratom oštećenih/porušenih stambenih jedinica na području Brčko distrikta Bosne I Hercegovine za 2023. godinu.