Slika vesti

Јавни позив интерно расељеним лицима у Босни и Херцеговини и избјеглим лицима из Републике Хрватске у БиХ за подношење пријава за помоћ у стамбеном збрињавању у оквиру Регионалног стамбеног програма – осигурање стамбених јединица (станова) по моделу социјалног становања (2 стана)

22.07.2020. Помоћ за стамбено збрињавање у Потпројекту БиХ3 (2014) Државног пројекта стамбеног збрињавања у оквиру Регионалног стамбеног програма (у даљњем тексту: РСП) се додјељује интерно расељеним лицима у Босни и Херцеговини и избјеглим особама из Републике Хрватске у БиХ у виду: осигурања стамбених јединица (станова) у изграђеним вишестамбеним зградама у улици Матије Гупца бб, у складу са Смјерницама за пројектовање вишепородичних стамбених објеката и објеката за социјално-стамбено збрињавање донесеним у оквиру РСП-а, по моделу непрофитног социјалног становања, у циљу интеграције у мјесту расељења.

22.07.2020

ПРОЧИТАЈ

Истакнуте теме